O Českých galeriích

České galerie, z. s.

 

Informujeme

o dění ve světě výtvarného umění na stránkách portálu www.ceskegalerie.cz, kde kromě zpravodajství o aktuálních výstavách v České republice publikujeme původní recenze výstav i reflexe dlouhodobých trendů v umění. Od roku 1998 vydáváme dvouměsíční periodikum Přehled výstav, které v nákladu 10.000 výtisků distribuujeme prostřednictvím muzeí umění, galerií a informačních center.

  

Zaměstnáváme

lidi znevýhodněné na běžném trhu práce. Vytváříme pro ně pracovní místa a otevíráme jim příležitost uplatnit své vzdělání a vlohy při práci v kulturní sféře.

 

Podporujeme

tvůrce, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, publikováním jejich příběhů na stránce Skupiny F a prezentací jejich výtvarných děl na společných nebo individuálních výstavách.

Zpět do obchodu